• تهران
  • 02155233047-02155233048-09191195048-09120252348


محصولات شرکت

فلومترها

فلومتر التراسونیک مدل - Ultrasonic Flowmeter TUF2000

فلومتر التراسونیک مدل TUF-2000برای اندازه گیری سیالات در خطوط انتقال و شبکه مورد استفاده قرار میگیرد.

جزییات بیشتر

فلومترها

فلومتر التراسونیک اینزرشن مدل TDS100-جریان سنج التراسونیک اینزرشن - ULTRASONIC INSERTION FLOWMETER

فلومتر التراسونیک اینزرشن مدل -TRODEKS TDS100 برای اندازه گیری سیالات در خطوط انتقال و شبکه مورد استفاده قرار میگیرد.

جزییات بیشتر

فلومترها

فلومتر التراسونیک مدل TDS100-جریان سنج التراسونیک - ULTRASONIC FLOWMETER

فلومتر التراسونیک مدل -TRODEKS TDS100 برای اندازه گیری سیالات در خطوط انتقال و شبکه مورد استفاده قرار میگیرد.

جزییات بیشتر

فلومترها

فلومتر التراسونیک پرتابل GE Panametrics-pt878

فلومتر التراسونیک پرتابل مدلGE Panametrics-pt878 برای اندازه گیری سیالات در خطوط انتقال و شبکه مورد استفاده قرار میگیرد.

جزییات بیشتر

فلومترها

فلومتر التراسونیک پرتابل مدل- Portable Ultrasonic Transit Time Flow Meter TRODEKS-TUF 2000H

فلومتر التراسونیک پرتابل مدل TRODEKS-TUF 2000H برای اندازه گیری سیالات در خطوط انتقال و شبکه مورد استفاده قرار میگیرد.قابلیت پرتابل بودن و باتری دار بودم و قیمت مناسب از ویژگیهای این محصول میباشد.

جزییات بیشتر

فلومترها

فلومتر التراسونیک فلنجی - ultrasonic water meter

فلومتر التراسونیک فلنجی

جزییات بیشتر

فلومترها

فلومتر التراسونیک پرتابل مدل Portable Ultrasonic Flowmeter TTRE

فلومتر التراسونیک پرتابل مدل TTRE برای اندازه گیری سیالات در خطوط انتقال و شبکه مورد استفاده قرار میگیرد.قابلیت پرتابل بودن و باتری دار بودم و قیمت مناسب از ویژگیهای این محصول میباشد.

جزییات بیشتر

فلومترها

فلومتر الکترومغناطیس مدل EMD

فلومتر الکترومغناطیس مدل EMD برای اندازه گیری سیالات

جزییات بیشتر

فلومترها

فلومتر الکترومغناطیس مدل Electromagnetic Flowmeter AFLO-MAG

فلومتر الکترومغناطیس مدل AFLO-MAGبرای اندازه گیری سیالات

جزییات بیشتر

فلومترها

فلومتر چرخ دنده ای - oval gear flowmeter

فلومتر چرخ دنده ای oval gear برای اندازه گیری انواع سیالات بخصوص سیالات با غلطت بالا مورد استفاده قرار میگیرد.

جزییات بیشتر

فلومترها

فلومترها فلومتر کانال باز Open Channel Flowmeter

فلومتر کانال باز (open channel)برای اندازه گیری سیالات درون انواع کانال و لوله های نیمه پر با شکل های مختلف و با دقت و کارایی بالا.نصب سریع و آسان - دقت بالا

جزییات بیشتر

فلومترها

خدمات دبی سنجی ، اندازه گیری سیالات بوسیله فلومتر های التراسونیک پرتابل قدرتمند جنرال الکتریک Ge- panametrics - صحت سنجی - کالیبراسیون در محل

خدمات دبی سنجی ، اندازه گیری ، صحت سنجی سیالات به وسیله فلومترهای التراسونیک پرتابل جنرال الکتریک ، Ge panametricd pt878

جزییات بیشتر