• تهران
  • 02155233047-02155233048-09191195048-09120252348


ارتفاع سنج ها
سنسور ارتفاع غوطه وری - buoyancy(displacer) level transmitter

سنسور ارتفاع غوطه وری - buoyancy(displacer) level transmitter

سنسور ارتفاع غوطه وری برای شرایط و محیط های با واکنش های شیمیایی


یکی از متغیرهایی که در صنایع فرایندی اندازه گیری و کنترل آن مورد توجه قرار دارد سطح سیال میباشد.

اطلاع از ارتفاع سیال به منظور کنترل مواد اولیه،کنترل واکنش های شیمیایی و فرایندی و صنعتی و جلوگیری از سرریز شدن و هدررفت سیال ضروری میباشد.

از سطح سنج ها برای اندازه گیری ارتفاع سیالات مختلف مانند آب ،بنزین ،سیلوها در صنایع مختلف استفاده میشود.


- دارای خروجی های آنالوگ استاندارد ابزار دقیق

- دارای خروجی های دیجیتال مدباس

- دارای دو سوئیچ خروجی مجزا حد بالا و پایین

- قابلیت تنظیم واحد ارتفاع بر حسب درصد،سانتی متر و میلیمتر

- محاسبه حجم مخزن بر حسب لیتر و مترمکعب

- قابلیت اندازه گیری سطح مایعات با خورندگی بالا،دمای بالا، غلظت بالا

- کالیبراسیون راحت و پایدار

- حساسیت و دقت بالا در اندازه گیری

قابلیت استفاده در:

- صنایع غذایی

- صنایع دارویی

- آب و فاضلاب

- نفت و پتروشیمی