• تهران
  • 02155233047-02155233048-09191195048-09120252348دبی سنجی خطوط انتقال آب شرکت زرنام بوسیله فلومتر های التراسونیک

خطوط مربوط به انتقال آب از واحد utility  به واحدهای تولید شرکت زرنام توسط کارشناسان شرکت رادین بوسیله فلومتر التراسونیک پرتابل اندازه گیری گردید.