• تهران
  • 02155233047-02155233048-09191195048-09120252348اخبار

1399/3/13
اخبار شرکت

دبی سنجی و صحت سنجی و کالیبراسیون فلومترهای شرکت کانسار خزر(کارخانه ید اینچه برون)

دبی سنجی و کالیبراسیون

نمایش جزییات

1399/3/13
اخبار شرکت

دبی سنجی و صحت سنجی و کالیبراسیون فلومترهای تصفیه خانه پردیس تهران

دبی سنجی و کالیبراسیون

نمایش جزییات

1399/3/13
اخبار شرکت

صحت سنجی و دبی سنجی و کالیبراسیون فلومترهای نصب شده در تصفیه خانه بزرگ گیلان

دبی سنجی و کالیبراسیون

نمایش جزییات

1399/1/28
اخبار شرکت

نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب تهران

حضور در نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب کشور در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران-98

نمایش جزییات

1399/1/28
اخبار شرکت

دبی سنجی

دبی سنجی و صحت سنجی خطوط آب و روغن نیروگاه دالاهو استان کرمانشاه

نمایش جزییات

1399/1/28
اخبار شرکت

کالیبراسیون

کالیبراسیون فلومترهای سطح اب و فاضلاب استان اردبیل

نمایش جزییات

1399/1/28
اخبار شرکت

دبی سنجی

دبی سنجی و صحت سنجی خطوط آب ، ضدیخ و روغن نیروگاه هریس آذربایجان شرقی

نمایش جزییات

1399/1/28
اخبار شرکت

دبی سنجی

دبی سنجی و صحت سنجی خط انتقال آب سد کوچری به قم

نمایش جزییات

1399/1/28
اخبار شرکت

دبی سنجی خطوط انتقال آب شرکت زرنام بوسیله فلومتر های التراسونیک

دبی سنجی

نمایش جزییات

1399/1/28
اخبار شرکت

صحت سنجی

صحت سنجی فلومترهای سطح منطقه 5 آب و فاضلاب استان تهران

نمایش جزییات